Visie

Mensen zijn uniek, hun moeilijkheden dus ook. Geen enkel levensverhaal is hetzelfde. Psychotherapie moet dan ook aan dit bijzondere karakter tegemoet komen.
Na een kennismaking, waarin de persoonlijke situatie en vraagstelling ruim aan bod komen, wordt een diagnose gesteld, een therapievoorstel gedaan en een aantal concrete afspraken gemaakt.
In de therapeutische gesprekken komen bepaalde thema’s uitvoerig aan bod en de analyse hiervan zal meer en meer houvast en zekerheid bieden.
 
Vaak wordt er gewerkt op doorverwijzing van de arts, psychiater of andere gezondheidswerkers maar rechtstreeks contact opnemen met de psycholoog is eveneens mogelijk.