Erik Goetschalckx klinisch psycholoog

Ieder mens kan in het leven psychische moeilijkheden ondervinden. Niet zo vreemd als je bedenkt welke complexe levens we leiden. Tal van hindernissen ontmoeten we op ons pad en moeten we het hoofd bieden. Meestal lukt ons dat omdat we zelfstandig of samen met anderen oplossingen bedenken. Maar soms lukt het niet. Het is dan allemaal wat te veel geworden, we vallen anderen niet graag “lastig” met onze zorgen, we stellen maar uit of moeten vaststellen altijd in hetzelfde straatje terecht te komen, soms is wat ons bezighoudt erg ingrijpend of te pijnlijk.
Een van de mogelijkheden waar mensen dan van kunnen gebruik maken is een psychotherapeutische begeleiding.
In een rustige, vertrouwelijke omgeving gaan mensen praten over zichzelf. Niet enkel over hun moeilijkheden maar ook over hoe hun leven tot nu toe is verlopen, de leuke momenten maar ook de onaangename periodes, over hun wensen en verlangens, de doelen die ze in hun leven stellen, de mensen in hun leven, ...
En in al dit praten ontstaat er inzicht en opnieuw houvast.